Wanneer:
Dit jaar zal de avondvierdaagse gelopen worden van dinsdag 24 mei tot en met vrijdag 27 mei 2016.

Kosten:
De kosten per deelnemer hebben wij vastgesteld op € 5,00. Dit is een stijging van € 0,50. De organisatie van de avondvierdaagse zal dit jaar voor het eerst een klein bedrag per begeleider in rekening brengen. De reden hiervan is het grote aantal begeleiders die meelopen, de wens van de organisatie is om dit beter inzichtelijk te hebben en een grotere groep mensen brengt ook extra kosten met zicht mee. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een extra muziekkorps.

Verzamelen:
We verzamelen op het terrein van voetbalvereniging Albatross, Brouwersmolenweg 440 te Ugchelen. Er wordt ons een stukje veld toegewezen. De organisatie zal zorgen voor een herkenbaar verzamelpunt namens Het Kompas.

Parkeren:
In verband met de beperkte parkeergelegenheid ter plaatse vragen we een ieder om vooral op de fiets te komen. De Brouwersmolenweg wordt aan de zijkanten speciaal ingericht als fietsenstalling. Alle fietsen dienen achter de dranghekken neergezet te worden. Foutief geplaatste fietsen worden verwijderd!

Start- en verzameltijden per afstand:

Dag 10 KM 7,5 KM 5 KM
Verzamelen / starten Verzamelen / starten Verzamelen / starten
Dinsdag 17:45 / 18:00 uur 18:00 / 18:15 uur 18:00 / 18:15 uur
Woensdag 17:45 / 18:00 uur 18:00 / 18:15 uur 18:00 / 18:15 uur
Donderdag 17:45 / 18:00 uur 18:00 / 18:15 uur 18:00 / 18:15 uur
Vrijdag 17:45 / 18:00 uur 18:00 / 18:15 uur 18:00 / 18:15 uur

De intocht is op vrijdag 27 mei om 20.00 uur aan de Richtersweg.
Zorg dat je uiterlijk een kwartier voor de start (van je afstand) aanwezig bent op het terrein van Albatros.
Dit is belangrijk, omdat de begeleiders ook nog tijd nodig hebben om hun voorbereidingen te treffen, zodat we daarna ook daadwerkelijk op de afgesproken tijden kunnen vertrekken..

Meelopen met uw zoon/dochter zonder begeleider te zijn:
Door het in rekening brengen van een kleine bijdrage per begeleider moeten wij aan de organisatie het aantal meelopende ouders doorgeven, Als u mee wilt lopen met uw zoon/dochter, maar niet als begeleider een avond zou kunnen ondersteunen ziet de organisatie u als een zwartloper. Als de organisatie ons als school gaat controleren kan dit vervelende consequenties hebben. Hierbij dan ook de oproep om u minimaal 1 avond op te geven als begeleider of u als deelnemer in te schrijven. U ontvangt bij het inschrijven als deelnemer op de laatste avond dan ook een medaille.

Begeleiders van de groepen:
Alle groepen lopen met meerdere begeleiders. In ieder geval met een hoofdbegeleider en een hekkensluiter. Iedere begeleider een groepje kinderen (max 6) onder zijn / haar hoede. Alle groepen lopen met minimaal 5 personen begeleiding om de veiligheid en de organisatie te waarborgen. De hoofdbegeleider loopt voorop, de begeleiders lopen in het midden en achteraan volgt de hekkensluiter. De kinderen lopen tussen de begeleiders in, zodat alles goed in de gaten gehouden kan worden.
We verzoeken alle lopers om zich elke avond aan- én af te melden bij hun groepsbegeleider. Alle begeleiders samen zorgen er voor dat alles veilig en ordelijk verloopt.

Hesje:
Ieder kind draagt een school hesje om twee belangrijke redenen:

 1. Ieder kind is duidelijk herkenbaar (veiligheid)!
 2. Het straalt een duidelijke saamhorigheid uit!

Op iedere avond, wordt het hesje weer ingeleverd bij de groepsbegeleider.

Medailles:
Je ontvangt je medaille bij de start van de intocht aan de Richtersweg wanneer je de gehele avond4daagse hebt uitgelopen.
Wij, de OR, vinden wel dat je je moet realiseren dat het een 4 daagse is, dus dat je ook 4 dagen moet lopen, alleen als je een goede reden hebt mag je 1 avond missen. Als je niet komt is het wel de bedoeling dat je jezelf afmeldt. Dit kun je doen door een mail te sturen naar: orkompas@pcboapeldoorn.nl

Onderweg
Tijdens elke afstand is er één pauze. De ouderraad zorgt voor wat drinken en wat lekkers voor de kinderen en de ouders/verzorgers.

Overige regels:

 1. We zingen veel en hard (bedenk alvast leuke liedjes in de klas);
 2. Je blijft bij elkaar, in de groep lopen;
 3. Je luistert naar je begeleider;
 4. neem al je afval mee en doe deze in de daarvoor bestemde vuilniszakken;
 5. blijf op de paden;
 6. verniel niets;
 7. blijf uit andermans tuin;
 8. let goed op uw kind(eren).
 9. Het is streng verboden om te roken op en rond de wandelroutes en op het terrein van Albatros. Het overtreden van deze regel betekent diskwalificatie door de wandelfederatie.

Geen wandelfeest zonder hulp van vrijwilligers en supporters!
Daarom zou het bijzonder fijn zijn als u een steentje bij kunt dragen aan de avondvierdaagse.

We hebben als organisatie drie ‘soorten’ vrijwilligers nodig:

 1. begeleiders
 2. hoofdbegeleiders
 3. hekkensluiters

1. Informatie voor begeleider.
U als begeleider meldt u bij de hoofdbegeleider. Voor de 5 en 7,5 kilometer heeft iedere begeleider een eigen groepje. U ontvangt bij het kilometerbord van de door u te begeleiden afstand een badge en een lijst van de leerlingen van uw groepje. Voor de 10 kilometer, zijn er geen vaste groepjes maar krijgt u een lijst met alle meelopende kinderen. Verder ontvangt u voor u zelf een geel hesje en voor de leerlingen blauwe hesjes met daarop het logo van Het Kompas om de herkenbaarheid tijdens de vierdaagse te vergroten. Op het moment van aanmelden krijgen alle kinderen een sticker met hun naam op omdat niet iedereen weet wie wie is.

De kinderen die op uw lijstje staan moeten bij u het hesje inleveren (op het terrein van voetbalvereniging Albatros) ter controle dat iedereen terug is.

2. Informatie voor de hoofdbegeleider.
U als hoofdbegeleider vangt de begeleiders en leerlingen op. U krijgt van ons een lijst met daarop de namen van alle leerlingen die meelopen met de afstand waarvan u hoofdbegeleider bent. U ontvangt verder een oranje hesje en de route met telefoonnummer van een achterblijver. U loopt voorop en bent verantwoordelijk voor de te volgen route.

3. Informatie voor de hekkensluiter.
U als hekkensluiter meldt u bij de hoofdbegeleider. U ontvangt daar een badge en een oranje hesje. U loopt achteraan en u houdt in de gaten dat iedereen meekomt.

Vrijwilliger zijn bij zo’n mooi evenement. Dat lijkt me wel wat!


U kunt zich aanmelden als vrijwilliger door het inschrijfformulier in te vullen en op de knop verzenden te drukken. Als er binnen het gezin meerdere ouders zijn die willen helpen en dit kan je niet kwijt in het inschrijfformulier stuur dan een email naar orkompas@pcboapeldoorn.nl

U wilt uw kind(eren) inschrijven?

Inschrijven voor de Ugchelse avondvierdaagse 2016 kan vanaf nu t/m 15 april 2016.

Klik hier voor het inschrijfformulier!

Na invullen van het online inschrijfformulier zal deze automatisch worden verzonden naar de mailbox van de OR.

Let op: 15 april 2016 is een harde sluitingsdatum!

Ouderraad PCBS Het Kompas
1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

E-mail: orkompas@pcboapeldoorn.nl